STANOVISKO A PROHLÁŠENÍ
Markéty a Jaromíry Sojkových k proběhlé BONITACI dne 13.3.2005 v Ml. Boleslavi
Obsahující také upozornění novým i stávajícím chovatelům

V neděli dne 13.3.2005 jsme se zúčastnili s naší fenkou Baby Queen Elsa bonitace, kterou pořádal Klub švýcarských salašnických psů, jehož jsme obě členkami.
Současně zde také bonitovaly z našeho „B“ vrhu: Bernys a Berenika.

Bohužel, nešťastnou shodou náhod a okolností se stalo, že jak naše Baby, tak Berenika mají z mladšího věku úraz na ocase, který způsobil značnou deformaci.
Obě tyto feny mají záznam o úraze uvedený v Průkazu původu.
Obě se zúčastnily svodu mladých, kde nám bylo řečeno, že pokud máme v PP potvrzení o úraze, nic nebrání normální chovnosti feny. Sdělili nám to tam oficielní členové komise z klubu.
Při přejímce vrhu, kterou prováděl oficielně poradce chovu NEBYLA u žádného ze štěňátek nalezena jakákoliv deformace ocásku. Obě fenky mají po úraze takovou deformaci, která by musela u štěňátka být zjistitelná už při narození. Naše Baby má dokonce rozdrcený předposlední obratel a poslední není, v důsledku úrazu, vůbec osrstěný, což by se v žádném případě genetickou deformitou nemohlo stát. U Bereniky je zranění na začátku poslední třetiny ocasu. V místě úrazů jim oběma stále rostou bílé chlupy.

Bonitační komise (dále jen BK) otevřeně prohlásila, že nevěří potvrzení od veterináře, plně nevěří údajům, uvedeným na Protokole o přejímce vrhu, kde není o jakékoliv deformitě ocásku zmínka a degradovala obě fenky do II. třídy chovnosti S OMEZENÍM NA 1 VRH, který pak vyhodnotí při přejímce vrhu a na svodu mladých, z hlediska utváření ocásků a pak event. chovnost bez omezení. A nedej bože, když nebudeme mít štěstí na krycího psa a tuto vadu , která se v naší chov. stanici zatím nevyskytla ani u jednoho štěněte, nám přinese on. Pak je fena vyřazena definitivně.
Takže my máme doma nádhernou fenu, RTG kyčí i loktů nulové, s nádhernou hlavou, vynikajícími výsledky z výstav a ponese si tento CEJCH celou svoji chovnost.
Co máme říct budoucím zájemcům o štěňátka: „Víte, ona ta fenka (matka) je v pořádku, měla zraněný ocásek, ale je zdravá, jenom v klubu nám nevěří a proto musíte bezpodmínečně s fenkou na svod mladých atd.“ Co si nastávající majitelé pomyslí???? Nebudeme kupovat štěně od vadné fenky a odejdou jinam. Je to logické a nikdo by jim to nezazlíval. Nebo snad máme o celém verdiktu bonitační komise před novými majiteli pomlčet ???

Proč to ale vlastně všechno píšeme?? Z výše uvedeného hlavně vyplývá POUČENÍ pro budoucí i stávající chovatle:

1. K přejímce vrhu oficielním poradcem chovu si raději vezmětě ještě veterinárního lékaře a jednoho svědka, protože protokol, který poradce vystaví, není, podle bonitační komise, hodnověrným materiálem.

2. Pokud budete mít takovou smůlu a stane se vám u mladého zvířete úraz, všechno řádně zdokumentujte (fotografie, videokamera, svědci) a ještě raději jeďte min. ke 2 veterinářům, protože potvrzení od jednoho není pro BK důvěryhodné.

3. Osobně doporučuji ještě s čerstvě zraněným zvířetem navštívit nějakého důveryhodného člena výboru klubu, aby vám celou smutnou záležitost potvrdil.

Závěrem prohlašujeme na svou čest a svědomí, že v našem vrhu „B“ nebyla žádná deformace ocásku a všechna štěňátka byla po této stránce zdravá.
V tabulce jsou k dispozici citované dokumenty.

potvrzení o úraze v PP
zadní část PP s potvrzením o úraze z vet.kliniky
přtejímka vrhu - přehled
přejímka vrhu - přehled
protokol k jednotlivým štěňátkům
přej.vrhu - jednotlivá štěňátka

Vyjádření Prof. MVDr. Ledeckého, CSc., přednosty kliniky chirurgie, ortopédie a röntgenologie na Univerzitě veter. lekárstva v Košicích ze dne 26. 9. 2005