Přečetli jsme za vás ............

 

Herpesvirosa

         V posledním období je velmi diskutovaným problémem herpesvirová infekce psů, která je rozšířená po celém světě. Probíhá jako akutní onemocnění, může ovlivnit zabřezávání fen , vyvolávat potraty, nebo porody mrtvých plodů a úhyny sajících štěňat. Původce onemocnění Herpesvirus canis (HVC-typ 1)  může napadat pouze u psovitých šelem všechny tkáně, ale zvláštní přitažlivost pro něj má sliznice dýchacího a reprodukčního aparátu, které  svoji přítomností poškozuje a sekrety napadených sliznic jsou zdrojem infekce pro další vnímavé jedince. Virus je ve vnějším prostředí celkem málo odolný, se zvyšováním teploty prostředí nad 37°C se snižuje jeho schopnost dále se množit. Běžné dezinfekční prostředky v doporučených koncentracích jej ničí .

          Vnímavá zvířata se nejčastěji nakazí kontaktem se sekrety z nosu a očí , které vylučuje nemocné zvíře. Takže k přenosu nákazy může velmi často dojít na akcích, kde je soustředěno velké množství psů - např. výstavy psů.

K nákaze štěňat dochází buď přes placentu nakažené feny, nebo během porodu při kontaktu s infikovanými sekrety z porodních cest. Nakažená, novorozená štěňata většinou všechna záhy po porodu

( za 1-2 dny ) hynou. Příznaky jsou  celkové a nespecifické -  deprese, nechutenství, výtoky z očí , bez teplot, začervenání a otoky podkoží na bříšku, křečové stavy až bezvědomí. Podobně uhynou většinou i všechna štěňata, která jsou nakažena do 7 dnů po narození. Štěňata nakažená ve stáří 1- 2 týdny po krátké inkubační době ( 3-7 dnů ) hynou do 6-9 dnů po nakažení. Větší šanci na přežití mají štěňata nakažená ve věku 3 týdny a více, kdy již začíná fungovat jejich imunitní systém a tělesný termoregulační mechanismus a virus se proto tak snadno nemnoží . Infekce probíhá za všeobecných příznaků – zvýšená teplota, záněty spojivek, záněty dýchacích  cest a štěňata většinou přežívají.

U starších dospělých zvířat většinou po setkání s virem nepozorujeme žádné příznaky  onemocnění. Drobné , krátkodobé změny, které se mohou objevit na jejich pohlavním aparátu většinou chovatel přehlédne. Takový jedinec však  většinou bývá celoživotně zdrojem infekce pro své okolí. U některých dospělých zvířat jejich  imunitní reakce zastaví další pomnožování viru a ten se  usadí v nervových gangliích, kde spokojeně přežívá .Pokud je taková fena např. během březosti vystavena silnému stresu nebo z  jakéhokoliv důvodu jsou jí podány imunosupresivní léky např. kortikoidy, virus se může začít množit a napadne plody v děloze. V kterémkoli stadiu březosti může dojít k potratu, předčasnému porodu nebo se narodí slabá nebo  nedovyvinutá štěňata.

            Klinický nález  není pro zjištění herpesvirové infekce specifický. Diagnostika byla v předchozím období založena především na opakovaném zjištění výše titru specifických protilátek ze vzorků krve. V současnosti jsou k dispozici i genetická vyšetření (PCR), která jsou daleko přesnější a odhalí i jedince, s latentní formou onemocnění.  Při pitvě uhynulých štěňat  bývají zjišťovány pro tuto virózu typické změny.

            A  jak zabránit, aby  novorozená štěňata nehynula? Po první 2 týdny po porodu se doporučuje zvýšit teplotu prostředí, kde jsou štěňata odchovávána, alespoň na 37°C ( virus se lépe množí při teplotě 35-36°C ). Ve velkých chovech se doporučuje  izolovat všechny březí feny v období zvýšené vnímavosti k infekci, tj. 3 týdny před porodem a 3 týdny po porodu. Fenu je možné během říje a březosti opakovaně naočkovat vakcinou proti herpesviróze a  stejným způsobem revakcinovat během každé další březosti. Dojde u ní k aktivní  imunizaci, ochranné protilátky se kolostrem dostanou do štěňat a omezí se tak úhyny novorozených na herpesvirovou infekci .

Herpesviroza ale není jediným problébem, s kterým se chovatelé setkávají. Anatomické odchylky na  pohlavním aparátu, zánětlivá onemocnění, onemocnění hormonálního a nervového systému a poruchy chování, jsou další rozsáhlou oblastí, která může mít vliv na nakrývání, zabřezávání a  plodnost feny .

Hana Kinská , LABVET Praha

převzato z internetu

 

Rozhovor o herpesvirose psů.

Na otázky laskavě odpověděla MVDr Vilma Hypská z Hradce Králové. Domnívám se, že tento problém může zajímat více chovatelů.

Jak se herpesvirové onemocnění projevuje? Může chovatel rozpoznat příznaky onemocnění?
 
Nejčastěji se projevuje onemocnění nosohltanu v lehké formě, tj. rýmovým frkáním a kašlem. Onemocnění pohlavního aparátu je ve srovnání s infekcí dýchacího aparátu málo časté. U dospělých jedinců se mohou objevit puchýřky na zevních pohlavních orgánech, u březích fen dochází k potratům nebo akutnímu úhynu novorozenců. Příznaky zánětu dýchacích cest mohou snadno uniknout pozornosti. Pokud si jich majitel všimne, během několika dnů odezní a není důvod kontaktovat veterinárního lékaře. Naopak problémy během březosti a odchovu štěňat určitě nepřehlédne žádný chovatel a v naprosté většině případů vedou k návštěvě ordinace.


Jaké by mělo podstoupit zvíře vyšetření, které by určilo, zda je tímto virem infikováno? Má toto vyšetření význam?
 
Herpesvirus vyvolává v těle jen slabou reakci. Zvýšené hladiny protilátek lze zjistit pouze 4-8 týdnů po infekci. V této době lze stanovit z odebrané krve protilátky proti herpesviru. Virus poté již není vylučován, ale zůstává v tzv. latentní formě dále v organismu. Z tohoto důvodu by bylo velice složité virus prokázat či vyloučit u jedince, který nemá žádné obtíže. Proto se takové vyšetření neprovádí a nemá ani žádný praktický význam pro chovatele. Při potratu či úhynu se virus spolehlivě prokáže v lůžku nebo v plodech. Nesmí se však před vyšetřením zmrazit, nýbrž pouze uložit do chladničky. Průkaz viru v semenu nebo puchýřcích na zevních pohlavních orgánech je technicky velmi složitý. Obě výše uvedená vyšetření provádí .  Státní veterinární ústav Jihlava. U jedince, který nemá žádné příznaky onemocnění herpesvirem je velmi složité tento virus prokázat či vyloučit. Proto se takové vyšetření preventivně neprovádí a nemá ani žádný význam pro chovatele.


Co herpesvirus způsobuje, především tedy u březích fen a jejich vrhů?

U březích fen proniká do dělohy, kde způsobuje u plodů akutní selhání mnoha orgánů. Tento stav vede k potratu, porodu mrtvých nebo abnormálně slabých štěňat.

Lze předcházet onemocnění březích fen očkováním?

Ano, očkování se provádí dvakrát. První během hárání, nejdéle 7 – 10 dnů po krytí, druhé 1 - 2 týdny před očekávaným porodem. U fen, které jsou séropozitivní, tj. mají protilátky proti herpesviru, nemůže dojít k pronikání herpesviru do dělohy a potažmo infekci plodu. Tyto feny rovněž předávají své protilátky při kojení štěňatům a jejich štěňata jsou k onemocnění odolná, čili nemohou se nakazit od jiného chovaného psa v domácnosti. Proto není nutné očkovat krycího psa, ani další psy chované v domácnosti.

Jaká je úspěšnost tohoto očkování a má nějaké vedlejší účinky?

Úspěšnost očkování je velmi vysoká. Jako vždy je možno očkovat pouze zdravé feny a nedoporučuje se provádět jiné vakcinace 2 týdny před nebo po podání této vakcíny. Asi v 10% případů může dojít k přechodnému otoku v místě podání.

Které zvíře lze považovat za infikované, např. všechna zvířata žijící ve smečce, kde se herpesvirus objevil doživotně?

Zvíře, které bylo jednou infikováno, se považuje za infikované po celý zbytek života. Jak již bylo výše uvedeno, virus během této doby není obvykle vylučován, pokud nedojde k oslabení imunity. Výskyt herpesviru v domácnosti  s jedním psem je 10 – 15%, zvyšuje se s počtem chovaných zvířat. Proto ve větších chovech může dosahovat  až 85%, čili je infikována většina zvířat ve smečce.

Jak je tento virus zvířetem vylučován a jak je přenášen?

Virus je nejvíce vylučován do nosního sekretu / tj. přenos rýmou/.Kapénkovou infekcí se šíří vzduchem i na větší vzdálenost, proto nemusí ani dojít k přímému kontaktu nakaženého psa s jinými psy. Přenos pohlavní cestou, tj. při krytí, je vzácný.

Mohou herpesvirem onemocnět lidi a ostatní zvířata?

Psí herpesvirus není přenosný na lidi ani na jiná zvířata. Existuje ale herpesvirus lidský, kočičí, koňský atd. Herpesvirus je vždy druhově specifický, proto není možný ani přenos z člověka či jiného zvířete na psa.

Zanechává herpesvirus trvalé následky, může např. u fen způsobit neplodnost?

Herpesvirus může výjimečně vést i k trvalé neplodnosti feny,  jiné trvalé následky však nezanechává. 

Může se postižené zvíře vyléčit, nebo je doživotním přenašečem tohoto onemocnění? 

V současné době není znám žádný lék, kterým by bylo možné postiženého psa vyléčit z latentní formy,tj. z přednašečství.

Zpracovala Mirka Novotná, Hradec Králové   

převzato z internetu