BERNSKÝ SAL. PES
KENNEL QUEEN ELSA
APPENZELLSKÝ SAL. PES

News - translate to:
Deutsch-Compiler

English-compiler

Français-compilateur Dansk-compiler
Suomalais-kääntäjän Italiano-compilatore Polsko-kompilator Svensk-kompilator